Biologische Ontvetter

Reinigingsmiddelen worden ook industrieel grootschalig ingezet. Ontvetten is daarbij meestal het belangrijkste doel. Daartoe worden vele middelen aangeboden waarvan het gros qua werking overeenkomen. Menigeen denkt daarom dat het allemaal ‘één pot nat’ is. Niets is echter minder waar. Afhankelijk van het doel en de toepassing zijn er grote verschillen in samenstelling met verstrekkende gevolgen m.b.t. het reinigingsresultaat. En niet onbelangrijk: het verschil in toegepaste grondstoffen leidt ook tot grote verschillen voor mens, milieu en materieel.

V1018
1310633328_page41-image1
1310633878_page41-image2
1310635218_page38-image1

AQUAQUICK 2000 (wegdek-) ontvetter

AQUAQUICK 2000 is een uniek reinigingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor het ontvetten van wegdekken na olie- en brandstoflekkages als gevolg van mechanische storingen of calamiteiten. In tegenstelling tot industriële reiniging, waarbij via een olie- en waterafscheider op het riool wordt geloosd, komen de weggespoelde olierestanten na wegdekreiniging meestal in de wegberm of in een ‘gewoon’ rioolsysteem terecht. Universele (snelscheidende) ontvetters zijn daarom niet geschikt als wegdekontvetter. Zie voor meer informatie de toelichting hieronder.
AQUAQUICK 2000 is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van olielekkages op wegen of terreinen waarvan de olierestanten meestal in de berm of een gewoon rioolsysteem terecht komen. Op basis van o.a. citroenzuur heeft AQUAQUICK 2000 een sterk ontvettende werking waardoor de ondergrond al snel weer vetvrij en dus stroef en veilig zal zijn. Maar er is meer: vanwege de unieke (licht zure!) samenstelling worden de (weggespoelde) olierestanten onder invloed van AQUAQUICK 2000 versneld biologisch afgebroken. Hierdoor blijft ook de milieuschade door de olielekkage tot een minimum beperkt! Uiteraard is AQUAQUICK 2000 ook prima toepasbaar voor allerlei andere situaties waar geen riool met een olie- en waterafscheider beschikbaar is. Denk aan de reiniging / ontvetting van verkeersborden en schrikhekken of voertuigen en machines “in het veld”.
Sterk concentraat

AQUAQUICK 2000 is een sterk concentraat dat bijvoorbeeld voor het ‘oplossen’ van pure motorolie al minimaal tot 1:50 met water kan worden verdund. Een sterk concentraat heeft logistieke voordelen omdat er minder gewicht en volume hoeft te worden getransporteerd en/of opgeslagen. Voor een economische toepassing is het uiteraard wel van belang dat voor gebruik de juiste (ruime) mengverhouding wordt gehanteerd. Dat kan handmatig of d.m.v. een speciale tussenmenger voor sterk geconcentreerd reinigingsmiddelen. Indien toegepast op de juiste mengverhouding zijn concentraten uiteindelijk meestal goedkoper in gebruik dan reeds (enigszins-) voorverdunde producten die het meeste in omloop zijn. Zie daartoe ook onze versie: AQUAQUICK 2000-V

Unieke eigenschappen

– Direct prima ontvettend resultaat (o.a. vanwege natuurlijk citroenzuur)
– Volkomen veilig in gebruik (niet irriterend voor huid en luchtwegen)
– 100% biologisch afbreekbaar en niet giftig voor waterorganismen
– Tast materialen niet aan. (geen aantasting van non-ferro metalen)
– Tast asfalt niet aan, maakt brandstoffen onbrandbaar (vermindert explosiegevaar)
– Versnellende invloed op de afbraak van olierestanten in berm of riool o.a. door:
– lange emulsiestabiliteit
– milde samenstelling (o.a. citroenzuur)
– toevoeging van plantenextracten (nutriënten /voedingsstoffen voor bacteriën.)

AQUAQUICK 2000, de ideale mix

– Veilig voor mens, milieu en materiaal, economisch en praktisch in gebruik
– Prima ontvettende resultaten met alle oliesoorten op alle ondergronden
– Uniek in aantoonbare afbraak van olierestanten in berm en riool. (zie testrapporten!)

Testrapporten / goedkeuringen

– TNO Delft
– Rijkswaterstaat, afd. weg- en waterbouw
– Universiteit Twente

Gebruiksinstructie

• Verdun AQUAQUICK 2000 concentraat vooraf ruim met water. Minimaal 1:20 voor zeer zware verontreinigingen, gemiddeld 1:50 (oa. voor motorolie), maximaal 1:100
• Breng voldoende van het verdunde middel aan op de verontreiniging:
– Brandstoffen: ± 1 lt. verdunde AQUAQUICK per liter gelekte brandstof
– Motorolie: ± 2 lt. verdunde AQUAQUICK per liter gelekte brandstof
– Zware olie: ± 2½ lt. verdunde AQUAQUICK per liter gelekte brandstof
• Voor een goed reinigingsresultaat moet het reinigingsmiddel goed worden vermengd met de verontreiniging. Dat kan direct door het middel aan te brengen onder hoge druk of na het aanbrengen: het verdunde middel over de verontreiniging gieten en vervolgens vermengen d.m.v. een borstel of bezem.
• Zeker op een poreuze ondergrond enkele minuten laten inwerken, dan nogmaals goed doorborstelen. Vervolgens met ruimschoots water wegspoelen naar een vuilwaterriool of de berm. Indien geen water voorhanden is kan de verontreiniging ook worden geabsorbeerd met korrels of absorptiematten.

AQUAQUICK 2000-SP Universele-/ industriële ontvetter

AQUAQUICK 2000-SP is de universele / industriële variant van AQUAQUICK 2000 wegdekontvetter. De SP versie heeft dezelfde positieve, milde eigenschappen en is dus ook zeer mens, materiaal en milieuvriendelijk. Echter, in tegenstelling tot de gewone, licht zure AQUAQUICK 2000, is  AQUAQUICK 2000-SP juist licht alkalisch. De SP versie is daardoor snel scheidend en dus beter geschikt voor industriële lozingen via een olie-/waterafscheider.
AQUAQUICK 2000-SP, Universeel toepasbaar
Mede door de toevoeging van minerale zouten zijn de eigenschappen van AQUAQUICK 2000-SP specifiek toegespitst op universele- en/of industriële ontvetting. Denk daarbij aan reinigingstoepassingen van bv. vloeren, machines of onderdelen in fabrieken, garages, onderhoudswerkplaatsen, servicediensten etc. AQUAQUICK 2000-SP is door de ruime verdunning van 1:20 tot 1:300 qua reinigingskracht eenvoudig af te stemmen op de toepassing van lichte tot juist zeer intensieve ontvettingswerkzaamheden.
AQUAQUICK 2000-SP, sterk geconcentreerd
Logistiek gezien is een sterk concentraat handiger en voordeliger qua transport- en opslagkosten. Daarom wordt AQUAQUICK 2000-SP evenals AQUAQUICK 2000 wegdekontvetter standaard geleverd als zeer sterk concentraat. Zelfs voor de meest intensieve reinigingsklussen moet AQUAQUICK 2000-SP al minimaal 1:20 met water worden verdund. Voor veel andere reinigingsmiddelen is dat de maximale verdunning! Uiteraard is een zeer sterk geconcentreerd reinigingsmiddel bij aanschaf per liter wat duurder dan andere middelen die (d.m.v. veel water) veel verder voor-verdund worden aangeboden. Ga voor een reële prijsvergelijking dan ook altijd uit van de prijs van het verdunde, gebruiksklare middel. Dan zal blijken dat AQUAQUICK 2000-SP in de praktijk juist voordeliger uitpakt!
AQUAQUICK 2000-SP, veilig in gebruik
AQUAQUICK 2000-SP heeft als concentraat een pH-waarde van ± 8,3. Na de gemiddelde verdunning van 1:20 tot 1:100 is de pH-waarde met 7 tot 7,5  dan nagenoeg neutraal. Vanwege dit zeer milde karakter is AQUAQUICK 2000-SP absoluut veilig in gebruik. Het middel is niet prikkelend of irriterend en behoeft geen ADR aanduidingen voor verpakking, transport of  verwerking. AQUAQUICK 2000-SP tast ook materialen niet aan. (zoals b.v. corrosievorming door sterk alkalische reinigingsmiddelen op bv. non-ferro metalen).
Unieke eigenschappen dus!
– Prima ontvettende werking
– Sterk concentraat, van 1:20 tot 1:300 te verdunnen
– Volledig biologisch afbreekbaar
– Gebruiks- en huidvriendelijk (dermatologisch als veilig getest)
– pH-neutraal, niet giftig, niet brandbaar
– Geen schadelijke dampen bij verhitting
– Voorkomt en verwijdert kalkaanslag
– Tast materialen en reinigingsapparatuur niet aan
– Goed scheidend vermogen bij lozing via olie- en vetafscheiders
– Geschikt voor nagenoeg alle ontvettingswerkzaamheden!
Testrapporten / goedkeuringen
* TNO Delft
– Milieuhygiënische- & dermatologische aspecten
* Nederlandse Spoorwegen (NS)
– Tast metalen en geverfde oppervlakken niet aan
* American Bureau of Shipping (ABS)
– Typegoedkeuring voor alle toepassingen op schepen
* TUV Hannover
– Voldoet aan alle milieu- en afbreekbaarheidscriteria
* Umweld Bundes Ambt
– Goedkeuring voor alle toepassingen in Duitsland
AQUAQUICK 2000 - 25 ltr.
image description
image description
1310648488_page43-image5
V1021
image description
image description
image description

Bio-TOC olievlekreiniger

VanDo Bio-TOC is een biologisch reinigingsmiddel voor oude en/of hardnekkige olievlekken op betonvloeren, klinkerbestrating etc. Olievlekken op opritten, garage- of werkplaatsvloeren door lekkende voertuigen of machines kunnen d.m.v. bio-TOC prima worden gereinigd. Bio-TOC bevat o.a. oliespecifieke bacteriën en enzymen die diep in de poriën penetreren en de olie op natuurlijke wijze afbreken en omzetten in kooldioxide en water.
Werking Bio-TOC
Bio-TOC bevat biologisch afbreekbare wasactieve stoffen, enzymen en in de natuur voorkomende oliespecifieke bacteriën die de gelekte olie afbreken en omzetten in natuurlijke elementen als CO2 en water. Effectief én milieuvriendelijk product voor de verwijdering van hardnekkige olievlekken:- De vrijgekomen olie (koolwaterstof, kws) wordt omgezet in kooldioxide (CO2) en water (H2O)
– Snelle werking en eenvoudig in gebruik
– Geschikt voor alle soorten betonvloeren
– Géén gevaarlijke stoffen / ADR aanduiding vereist
Toepasbaar bij olievlekken op straatklinkers van opritten, wegen, winkelcentra, en (parkeer-) terreinen en betonvloeren in (parkeer-) garages, werkplaatsen, tankstations etc.
Werkwijze voor intensieve olievlekken
Het nog gesloten vat met Bio-TOC vooraf even goed schudden om een homogeen mengsel te verkrijgen. Vervolgens wat van de onverdunde Bio-TOC over de vlek gieten en het pure middel vervolgens d.m.v. een harde schrobborstel goed met de verontreiniging vermengen. Zo nodig nog wat extra middel aanbrengen en nog eens goed schrobben tot er een homogeen vloeibaar oliemengsel ontstaat. Dat mengsel vervolgens 3 tot 5 minuten laten ‘inwerken’. Vervolgens een beetje water aan de verontreiniging toevoegen en dan nogmaals goed doorschrobben. De verontreiniging vervolgens absorberen, opzuigen óf met ruim water (volledig!) wegspoelen naar een (vuilwater-) riool. (bij voorkeur met olie-waterafscheider) Indien nodig dezelfde werkwijze nogmaals herhalen.
Voor reiniging van grotere oppervlakken
Wederom het nog gesloten vat Bio-TOC eerst weer even goed doorschudden. Voor bv. de globale reiniging van een met olie en vet vervuilde garagevloer kan de Bio-TOC vervolgens vooraf 1:5 tot 1:10 met water worden verdund. Dat mengel bv. met behulp van een gieter met broeskop verdelen over het te reinigen oppervlak. Vervolgens de Bio-TOC goed doorborstelen, handmatig of m.b.v. een schrobmachine. Ook nu weer even laten intrekken en daarna weer even doorborstelen. Daarna kan het olie- / watermengsel worden geabsorbeerd, opgezogen of met ruim water worden weggespoeld naar een (vuilwater-) riool.

Alkalische ontvetters

Voor het ontvetten van o.a. vloeren, machines en onderdelen zijn alkalische ontvetters prima geschikt. Deze reinigers op waterbasis zijn ontwikkeld ter vervanging van vluchtige oplosmiddelen als Tri en wasbenzine waarvan inademing en huidcontact niet goed is voor de gezondheid van de gebruiker.
Alkalische ontvetters zijn fosfaatvrij, biologisch afbreekbaar, niet vluchtig en meestal ook niet toxisch. Afhankelijk van de verontreiniging worden deze middelen puur ingezet of maximaal tot 1:10 met water verdund.

Ontvetters ‘Normaal’ en ‘Super’

VanDoClean / Absorbit voert 2 versies alkalische ontvetters, t.w.:
Ontvetter Normaal: geschikt voor normale ontvettingstoepassingen, kan afhankelijk van de vervuiling nog 1:10 met water worden verdund.
Ontvetter Super: geschikt voor zwaardere verontreinigingen, puur tot 1:10 toe te passen op vloeren, machines, onderdelen etc.
Let op: vooral non-ferro metalen als aluminium goed naspoelen en drogen ter voorkoming van corrosie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril bij de verwerking van alkalische reinigingsmiddelen.
4121

Nieuwsgierig geworden naar ons assortiment?

Bekijk dan ons ruime aanbod aan reinigingsmiddelen.