Nood- en oogdouches

Veiligheidsnooddouches zijn verplicht in werkruimten waar een risico bestaat om in contact te komen met gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 34 van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Nood- en oogdouches

  • Nooddouches voor laboratoria, aangesloten op een waterleidingnet, voor de eerste hulp in geval van chemische brandwonden overeenkomstig EN-15154-1
  • Oogdouches aangesloten op een waterleidingnet, voor de eerste hulp in geval van chemische brandwonden overeenkomstig EN-15154-2

  • Draagbare nooddouches zonder aansluiting op het waterleidingnet overeenkomstig EN-15154-3

  • Draagbare oogdouches zonder aansluiting op het waterleidingnet overeenkomstig EN-15154-4

  • Lichaamsdouches voor productiefaciliteiten aangesloten op een waterleidingnet overeenkomstig EN-15154-5