Geen categorie

WIJZIGING WETGEVING BLOOTSTELLING DIESELMOTORENEMISSIES (DME )

Met ingang van oktober 2019 zijn de eisen die toepasbaar zijn op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden blootgesteld aan dieselmotoremissies (DME) verder aangescherpt.

Kort samengevat komt het op het volgende neer :

  • Indien er een alternatief voor de dieselmotor voor handen is moet men dit inzetten, mits men de controlerende ARBO dienst kan aantonen dat dit praktisch niet mogelijk is.
  • Indien er een dieselmotor wordt gebruikt en er zijn mensen in de buurt, of dit nu binnen of buiten is, moet men streven naar 0 % DME uitstoot.
  • Bij filtering dienen de filters minimaal een rendement op de DME van 95 % te halen
  • EUR6-dieselmotoren halen 90 procent, dus daar moet ook een DME filter op met een rendement van minimaal 95 %.
  • Filterleveranciers die minimaal 95 % halen staan vermeld in de VERT lijst
  • EHC heeft als één van de weinige een certificaat dat EHC filters een rendement van maar liefst 99% halen.

Voor de volledige informatie van de inspectie SZW verwijzen wij graag naar de BasisInspectiemodule Blootstelling aan dieselmotorenemissies (DME ) via de volgende link: Arbo_NL_102019.pdf