Blusschuim

 
VanDo Blusschuim
Schuimvormende middelen worden voornamelijk ingezet bij het blussen van vloeistofbranden (klasse B), b.v. benzine- of oliebranden. Koolwaterstoffen zijn namelijk lichter dan water, gaan op het bluswater drijven en branden dan gewoon verder. Bovendien is het vaak niet de vloeistof zélf die brandt maar het (verdampte) gas boven de vloeistof. Blusschuim, een combinatie van schuimconcentraat, water en lucht is wél geschikt om een KWS-brand te blussen.
Naast 'gewone brandstoffen' vergen polaire oplosmiddelen (ethers, alcoholen etc.) een aparte aanpak omdat die vloeistoffen in water oplosbaar zijn. Normale schuimsoorten worden daardoor snel afgebroken omdat het water te snel aan het schuim wordt onttrokken! Hiervoor zijn speciale alcoholbestendige schuimsorten beschikbaar. Voor brandweerkorpsen die met allerlei (vloeistof-) branden kunnen worden geconfronteerd is een universeel inzetbaar (o.a. alcoholbestendig) schuimconcentraat dus een absolute noodzaak!

Waaruit bestaat blusschuim?

 
Blusschuim is een combinatie van :

A) Schuimconcentraat (SVM)
B) Water
C) Lucht

 1. Operationeel schuimconcentraat bestaat uit hoofdgroepen, n.l.
  • Proteïne schuim, ook wel 'ossebloed' genoemd omdat het voornamelijk bestaat uit gemalen dierlijk slachtafval zoals hoeven, horens, veren etc.
  • Synthetisch schuim, de chemische variant op de 'natuurlijke' versie.
  Naast operationeel schuim is ook speciaal oefenschuimconcentraat leverbaar. Oefenschuim is minder milieubelastend en goedkoper dan operationeel schuim.
 2. Water is een onmisbaar element, ook in het blusmedium 'schuim'. Evenals bij het blussen van vaste stoffen dient water in dit geval vooral voor het afkoelen van de brandende vloeistof én van de omgeving. (b.v. het vat waar vloeistof in zit)
 3. Door de premix (mengsel van water met schuimconcentraat) te vermengen met lucht ontstaat het gewenste eindproduct: blusschuim!

Hoe werkt blusschuim ?

 
Hoe werkt blusschuim ?
De blussende werking van schuim berust op vier factoren:
 1. Scheiden van de vlammen en de brandstof
 2. Verdringen en afsluiten van zuurstof
 3. Voorkomen van dampvorming
 4. Koelen van het brandoppervlak en omgeving

Het schuimvolume (de expansie v/h schuim) is afhankelijk van de toepassing en wordt bepaald door het type schuimconcentraat in combinatie met de verschuimingsapparatuur. Hierbij onderscheiden we ook weer 3 varianten: zwaar, middelzwaar of licht schuim.
Hoe meer lucht wordt toegevoegd aan de premix d.m.v. het type schuimstraalpijp, monitor of ventilator, hoe lichter het schuim.

Zwaar schuim wordt meestal toegepast bij het afdekken van vloeistofbranden maar soms ook bij vaste stoffen. (voertuigen, hout- / snippers etc.)

Middelzwaar schuim werkt vooral goed bij vluchtige en giftige chemicaliën, zeker als die in water oplosbaar zijn.

Lichtschuim wordt voornamelijk ingezet om zuurstof te verdringen in relatief kleine ruimtes zoals b.v. machinekamers.

Navigatie

 
U bent hier: Product » SVM (blusschuim) » Blusschuim

Gerelateerde producten

 
Uni-ProFoam
Uni-SynFoam
PractiFoam

Neem contact op

 
Klikt u hier om informatie aan te vragen over dit product.