Bio-Solv

 

Krachtige industriële koudontvetter op limoneenbasis met plantaardige extracten en natuurlijke oplosmiddelen. Puur dus onverdund toe te passen bij zeer zware en / of hardnekkige verontreinigingen.

Kenmerken / voordelen

 
Hardnekkige vervuiling: Bio-Solv
  • Geschikt voor effectieve reiniging van met zware olie, vet, bitumen, inkt, lijm, siliconen epoxy- en polyurethanecoatings verontreinigde onderdelen.
  • Bevat geen vluchtige koolwaterstoffen en is derhalve geschikt voor handmatig ontvetten of toepassing in ontvettingsbaden.
  • Niet toxisch, niet vluchtig en goed biologisch afbreekbaar.
  • Eenvoudig en effectief in gebruik, universeel toepasbaar.
  • Puur toepassen dus niet met water verdunnen.
  • Gereinigde onderdelen zijn met water naspoelbaar.

Gebruikers / gebruiksaanwijzing

 
Bio-Solv voor het zware werk!

Gebruikers:
Garages, werkplaatsen, onderhouds- en servicediensten, industrie, transport, landbouwmechanisatie, scheepvaart / off-shore etc.

Gebruiksaanwijzing
Puur toepassen met borstel, kwast of doek, in onderdelenreiniger of in spoel- of dompel machine.
Bij hardnekkige verontreiniging 10-15 minuten laten inwerken. Voor het beste resultaat naspoelen met warm water.

Opmerkingen voor gebruik

 
Zware verontreiniging: geen probleem met Bio-Solv!

VanDo Bio-Solv lost olie, vet, was, lijm, inkt en bitumen moeiteloos op. Wij adviseren het te reinigen oppervlak vooraf op resistentie te testen. Vervuild en /of verzadigd product moet worden behandeld als oliehoudend of chemisch afval. Bio-Solv is irriterend voor de huid en de ogen.

Veiligheidsaanbevelingen:

  • Vermijd huid en oogcontact.
  • Draag beschermende kleding, geschikte handschoenen en veiligheidsbril.
  • Tijdens gebruik niet roken, eten of drinken.
  • Na gebruik handen wassen.