AQUAQUICK 2000-V

 
Ook voor bergingsbedrijven: AQUAQUICK 2000-V

AQUAQUICK 2000-V is een voorverdunde versie van AQUAQUICK 2000 concentraat. AQUAQUICK 2000-V is ook speciaal bedoeld voor het reinigen van olielekkages op wegdekken maar wordt maximaal 1:10 - 1:15 met water verdund. De werking en specificaties zijn gelijk aan die van AQ 2000 concentraat dat door de meeste brandweerkorpsen en wegbeheerders (gemeentes, RWS & PWS) wordt toegepast bij olielekkages op wegen. Uiteraard is ook AQUAQUICK 2000-V niet alleen zelf volledig biologisch afbreekbaar maar heeft het ook een aantoonbaar versnellend effect op de biologische afbraak van olierestanten in berm of riool!

Voorverdunde AQ 2000, unieke eigenschappen

 
Leverbaar in 20, 60 of 200 lt. vat

Eigenschappen:

 • Direct ontvettend resultaat
 • Volkomen veilig in gebruik
 • 100% biologisch afbreekbaar
 • Tast materialen of asfalt niet aan
 • Versnellende invloed op de afbraak van olierestanten in berm of riool o.a. door:
  • de lange emulsiestabiliteit
  • de milde samenstelling
  • de toevoeging natuurlijk citroenzuur
  • de toevoeging van plantenextracten (voedingsstoffen voor bacteriën)

Als gevolg van de optimale spreiding van minuscule olie-/waterdeeltjes, een gunstig mild-zuur klimaat en de toevoeging van voedings-stoffen worden in berm en riool aanwezige bacteriën gestimuleerd bij de omzetting van olie in kooldioxyde en water. [C-H ketens worden afgebroken en door verbinding met zuurstof omgezet in CO2 en H2O]

Testrapporten / goedkeuringen

 
Direct ontvettend resultaat: wegdek weer stroef!
 • TNO Delft, toxiciteit / afbreekbaarheid: Goede biologische afbreekbaarheid, niet toxisch voor waterorganismen!
 • Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouw: Goedkeur toepassing ZOAB / asfaltwegdekken
 • Universiteit Twente, milieuaspecten: Aantoonbaar positief effect op afbraak olierestanten in riool en bodem
 • Diverse Water- en Zuiveringsschappen: Toestemming voor lozing op het vuilwaterriool
 • Ministerie van Defensie: Goedgekeurd voor gebruik door Luchtmacht, Landmacht, Marine
 • Materialprüfungsambt: Goedkeur voor gebruik op Autobahn
 • Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelenindustrie

Multifunctioneel toepasbaar met

 
Professionele Gloria RVS LD spuit

AQUAQUICK 2000-V is multifunctioneel toepasbaar d.m.v.:

 • Direct uit vat of gieter (wel eerst verdunnen!)
 • Lagedruk spuit (ruime spuitopening, eerst verdunnen!)
 • HD reinigers
 • HD reinigingssystemen (HOR)
 • ZOAB reinigers etc.

Zie ter info ook het onderdeel 'Reinigingsapparatuur'

Mengverhouding / verdunning

 
Verdunnen via doseersysteem op waterleiding

De juiste verdunning is uiteraard afhankelijk van de manier van toepassing en de soort verontreiniging. Naarmate de toegepaste werkdruk hoger is kan de mengverhouding iets ruimer zijn. Dikkere oliesoorten vragen echter weer een iets sterkere dosering dan lichte brandstoffen. Over het algemeen zal een gemiddelde verdunning van ± 1:5 tot 1:15 tot goede resultaten leiden.

Tips voor gebruik

 
Tips voor gebruik:
 • Absorbeer olie en brandstoffen eerst zoveel mogelijk, spoel alleen restanten of kleine verontreinigingen weg.
 • Zorg voor voldoende dosering van het reinigingsmiddel. Vuistregel:- Brandstof, lichte olie> 1 lt. verdunde AQ 2000-V per lt. verontreiniging.- Zwaardere olie> 1½ - 2 lt. verdunde AQ 2000-V per lt. verontreiniging.
 • Zorg voor een goede vermenging d.m.v. waterstraal en / of borstel- /bezembewegingen.
 • Laat het reinigingsmiddel enige minuten intrekken, borstel nog een keer goed door en spoel de verontreiniging vervolgens ruim met water na.
 • Voor uitgebreide instructies zie in de Vandoclean infomap de infobladen 'Algemene tips bij olieverontreinigingen'.
 • Let op het verschil in mengverhouding t.o.v. AQUAQUICK 2000 concentraat! (1:50!)