AQUAQUICK 2000

 
5 lt. vat AQUAQUICK 2000 concentraat

AQUAQUICK 2000 is een uniek reinigingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor het ontvetten van wegdekken na olie- en brandstoflekkages na mechanische storingen of calamiteiten. Omdat olierestanten na reiniging van wegdekken vaak in de berm of het riool terecht komen, zijn universele (alkalische / snelscheidende) ontvetters hiervoor niet geschikt!

Uiteraard is AQUAQUICK 2000 ook prima inzetbaar voor allerlei andere reinigings- en ontvettingstoepassingen. Denk aan de reiniging van vloeren, machines, onderdelen, verkersborden etc.

AQUAQUICK 2000 is niet alleen als middel zelf 100% biologisch afbreekbaar maar heeft ook een aantoonbaar versnellend effect op de afbraak van de olierestanten in berm of riool!

Unieke eigenschappen

 
Direct reinigend resultaat voor een stroef wegdek

AQUAQUICK 2000 kan bogen op een aantal unieke eigenschappen:

 • Direct ontvettend resultaat (o.a. vanwege natuurlijk citroenzuur)
 • Volkomen veilig in gebruik (niet prikkelend of irriterend voor huid en luchtwegen)
 • 100% biologisch afbreekbaar, geen schadelijke restproducten en niet giftig voor waterorganismen
 • Tast materialen niet aan. (niet alkalisch dus ook geen aantasting / corrosie van non-ferro metalen)
 • Tast asfalt niet aan en maakt brandstoffen onbrandbaar (vermindert explosiegevaar)
 • Versnellende invloed op de afbraak van olierestanten in berm of riool o.a. door:
  • lange emulsiestabiliteit
  • milde samenstelling
  • toevoeging natuurlijk citroenzuur
  • toevoeging van plantenextracten (nutriënten / voedingsstoffen voor bacteriën.)

Als gevolg van de optimale spreiding van minuscule olie-/waterdeeltjes, een gunstig mild-zuur klimaat en de toevoeging van voedingsstoffen worden in berm en riool aanwezige bacteriën gestimuleerd bij de omzetting van olie in kooldioxyde en water. [C-H ketens worden afgebroken en door verbinding met zuurstof omgezet in CO2 en H2O]

Testrapporten / goedkeuringen

 
AQ:ook voor de veilige reiniging van 'olievogels'

AQUAQUICK 2000 is veelvuldig onderzocht op haar specifieke eigenschappen door vele gerenommeerde (onderzoeks-) instellingen zoals:

 • TNO Delft, toxiciteit / afbreekbaarheid: Zeer goed (100%!) biologisch afbreekbaar. Al vanaf verdunning 1:20 niet toxisch voor waterorganismen! (normale verdunning 1:50!)
 • Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouw (DWW): Goedkeur toepassing ZOAB / asfaltwegdekken
 • Universiteit Twente, milieuaspecten: Aantoonbaar positief / versnellend effect op afbraak van olierestanten!
 • Diverse Waterschappen: Toestemming voor lozing op het vuilwaterriool
 • Ministerie van Defensie: Goedgekeurd voor gebruik Lucht-, Landmacht en Marine
 • Materialprüfungsambt: Goedkeur voor gebruik op Autobahn
 • AQUAQUICK 2000 voldoet aan alle in Nederland geldende normen en kan o.a. zonder beperkingen worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie

Dat AQUAQUICK 2000 volkomen veilig is in gebruik blijkt o.a. uit het feit dat het middel ook wordt toegepast voor het schoonmaken van met olie besmeurde vogels. (tast de beschermende vetlaag van de vogels niet aan!)

Multifunctioneel toepasbaar / tips voor gebruik

 
o.a. Brandweer, Provincies en RWS werken met AQ!

AQUAQUICK 2000 is o.a. toepasbaar d.m.v.:

 • Gieter of lagedruk spuit
 • Hosemaster met doseerpistool (tussenmenger op HD/TS)
 • HD reinigers
 • HD reinigingssystemen (HOR)
 • ZOAB reinigers etc.

(zie ook pagina's: 'reinigingsapparatuur')

Tips voor gebruik:

 • Absorbeer eerst zoveel mogelijk olie, spoel alleen restanten of kleine verontreinigingen weg
 • Zorg voor voldoende dosering van het reinigingsmiddel. Vuistregel:
  • Brandstof, lichte olie> 1 lt. verdunde AQ 2000 per lt. verontreiniging
  • Zwaardere olie> 1½ - 2 lt. verdunde AQ 2000 per lt. verontreiniging
 • Zorg voor een goede vermenging d.m.v. waterstraal en / of borstel- /bezembewegingen
 • Laat het reinigingsmiddel enige minuten 'intrekken' alvorens weg te spoelen
 • Voor uitgebreide instructies zie 'Algemene tips voor olieverontreinigingen'

Sterk concentraat, voor gebruik verdunnen!

 
Sterk concentraat, voor gebruik verdunnen!

Gemiddelde verdunning 1:40 - 1:50, eenvoudig te doseren d.m.v.:

 • Maatbeker of speciale doseerflacons (200 - 250 ml. op 10 lt. water)
 • Wanddoseersysteem (automatische dosering via waterleiding)
 • Hosemaster met doseerpistool (automatische dosering via HD haspel)
 • Aanzuigsysteem hogedrukreinigers

Zie ook de pagina's '(Reinigings-) apparatuur'

AQUAQUICK 2000 wordt o.a. toegepast door

 
AQUAQUICK 2000 toegepast met Hosemaster
 • Brandweerkorpsen
 • Gemeentelijke en particuliere reinigingsbedrijven
 • Rijks- en Provinciale waterstaat
 • Defensie (Land-, Luchtmacht en Marine)
 • Takel-/ bergingsbedrijven
 • Auto-/ transportbedrijven
 • Landbouw / wegenbouw
 • Schoonmaak- en salvagebedrijven
 • Bedrijven, industrieën en scheepvaart

AQUAQUICK 2000 is verkrijgbaar in vaten van 5 (4x5 lt. vat in doos), 25, 60 en 200 liter